Zorg Informatiepunt Regio Nijmegen

Wilt u uw medische
gegevens beschikbaar
maken voor uw zorgverlener?
 

 Ja      Nee 

Delen medische gegevens

Help mee de zorg aan u veiliger en beter te maken

Voor een goede en veilige zorg is het belangrijk dat uw behandelaar beschikt over uw medicatiegegevens en de huisartsenpost over een samenvatting van het huisartsendossier. Zeker in spoedsituaties.

Uw huisarts en uw apotheker zijn bij wet verplicht u toestemming te vragen om uw medische gegevens elektronisch te delen met andere hulpverleners. U kunt op deze website (extra) formulieren downloaden om toestemming te verlenen. Dezelfde formulieren kunt u gebruiken wanneer u ervoor kiest eerder verleende toestemming in te trekken. Nadat u de formulieren heeft ingevuld, kunt u deze inleveren bij uw huisarts en de apotheek waar u uw medicatie haalt.

Klik hier om uw toestemming met DigiD met sms te regelen.

Formulieren   Meer informatie

 

voorlichtingsfilmpje CHN

Om u te ondersteunen in uw keuze om wel of geen toestemming te geven uw medische gegevens te laten delen, kunt u hier een voorlichtingsfilmpje bekijken. Hierin is te zien hoe het uitwisselen van uw medische gegevens in de praktijk werkt en op welke wijze uw privacy wordt beschermd.